De houtskeletbouwloods Teunenberg is in zijn ontwerp volledig bio-ecologisch en klimaatneutraal geconcipieerd, wat niet evident is voor een publiek gebouw met een semi-industrieel karakter. Het ontwerp in moderne, functionele architectuur past ondanks zijn monumentaliteit in de natuurlijke omgeving. Bij de materiaalkeuze stond compromisloze duurzaamheid centraal, tot in de details toe. De loods is bovendien deel van een ecosysteem met o.a. natuurlijk waterzuivering. Dit alles maakt het gebouw een toonbeeld van duurzame innovatie en een terechte winnaar van de schrijnwerkawards 2016!

Het agentschap voor Natuur en Bos wenste een nieuwe loods als uitvalbasis voor een ploeg van 8 arbeiders die natuur- en bosdomeinen van ANB beheren in Olen en de omliggende gemeenten. Naast stelruimtes voor machines & opslagruimtes voor materiaal, dienden ook administratieve ruimtes, sanitair, refter en atelier voorzien te worden. Voorheen werkten de arbeiders in een verouderde loods op het vroegere militaire domein. De oude loods voldeed niet meer aan de huidige eisen en normen. De nieuwe loods moest een paradepaardje worden op vlak van duurzame bouwtechnieken.

De moeilijkheid tijdens ontwerp was vooral om een moderne, aangename en natuurlijke architectuur te creëren op maat van de huidige en toekomstige gebruiker, rekening houdend met de restricties van het masterplan en de huidige uitgebreide regelgeving en normering bij overheidsgebouwen. De niet alledaagse programma-eisen van ANB werden hierin volledig verwerkt. De architect is er in geslaagd een gezond en flexibel gebouw te ontwerpen dat nog zeer lang zal functioneren in zijn huidige functie, maar ook naar toekomstige gebruikers de eisen kan blijven invullen.

De dragende structuur is houtskeletbouw. De constructie bestaat uit twee onafhankelijke delen, 1 voor de kantoren en 1 voor de stelruimte, die evenwel naadloos aansluiten. Tussen beide delen is een brandoverslag voorzien.

Er werd een doorgedreven duurzaamheid nagestreefd en dit zowel op het vlak van inplanting in zijn omgeving, oriëntatie, planflexibiliteit, ecologisch materiaalgebruik en verantwoord energieverbruik (het gebouw is klimaatneutraal en verbruikt geen fossiele brandstoffen) om zo de milieu-impact tot een minimum te beperken. Een langdurende duurzaamheid betekent eveneens dat door al deze maateregelen de levensduur van het gebouw zal verlengd worden en de reeds lage ‘embodied energy’ van het gebouw nog minder impact op het leefmilieu zal hebben. Een greep uit de technieken: 2 zonnecollectors, 48 zonnepanelen, warmtepomp met twee boringen van 85 meter.

De loods is niet op de riolering aangesloten. Het grijs water wordt in een rietveld geleid en natuurlijk gefilterd. Dit water komt dan uit in een wadi, een soort beek. Ook het regenwater dat niet in de twee regenwaterputten wordt opgevangen, wordt naar de wadi afgeleid.

Werken met hout is werken met een duurzaam hernieuwbaar materiaal. Maar dan is wel de houtkeuze van belang. In het bouwproject wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van hout, waarbij resoluut en maximaal voor FSC gecertificeerd hout gekozen wordt. Als FSC Chain of Custody gecertificeerde bouwfirma kunnen we de opdrachtgever de nodige, sluitende garanties geven op vlak van het gebruik van FSC gecertificeerd hout.

Het houten schrijnwerk van de passieframen in het bureaugedeelte is in FSC-gecertificeerd lariks, die op basis van een natuurlijke olie zijn behandeld. Hetzelfde geldt voor de passiefbinnendeuren. Vanzelfsprekend kozen we driedubbel glas met Ug 0,6.

De dakramen en lichtstraten zijn afgewerkt met FSC gecertificeerd thermisch gemodificeerd hout. Ook de volledige beplanking rond het gebouw en de poorten zijn in dit thermisch gemodificeerd hout gemaakt.

We hebben “groene” spaanplaten gebruikt tussen de structuur en de binnenafwerking: de biospan met Blaue Engel label.

Het dak bestaat uit FSC grenen spanten. De panlatten en het keperwerk is uit FSC-gecertificeerd Douglas.

Voor de dakbedekking werd gekozen voor standaard Vlaamse stormpannen.

Interesse? Wij bellen u!