"Communicatie in de bouw is cruciaal. Zowel interne communicatie, als met de klant, architect.... Jullie hebben je structuur daarop aangepast. Merken jullie effectief het verschil? Draait alles even soepel met een schakel eruit?"

Jo Beneens: "Onze teams zijn in zekere zin zelforganiserend, maar ze hebben natuurlijk wel een context waarbinnen ze werken. Er is een planning die gevolgd moeten worden, er is een logistieke keten, er zijn op veel werven andere aannemers waarmee samengewerkt wordt enz. De taak van ploegbaas is best wel complex en uitdagend. Men moet er ook in groeien – met alleen theoretische kennis komt men er niet. We vinden het belangrijk dat we arbeiders kunnen laten doorgroeien tot ploegbazen. Niet iedereen wil en kan dat natuurlijk, maar iemand die het in zich heeft, krijgt bij ons alle ondersteuning."

"En wat gebeurt er wanneer niet alles zoals voorzien kan gebeuren?"

Jo Beneens: "Hoewel alles mooi in een plan is vastgelegd, is er enorm veel flexibiliteit nodig bij bouwprojecten. En er is voortdurend overleg met de architect, de bouwheer, andere aannemers, de logistiek. Er moet dan dikwijls snel een beslissing genomen worden. We laten het aan de inschatting van de ploegbaas over of hij die zelf neemt of de projectleider consulteert. We vragen dus veel flexibiliteit en inschattingsvermogen, maar we bieden ook vertrouwen en er is bij ons een leercultuur waar fouten gezien worden als een manier om het in de toekomst beter te doen. Dit is een moeilijk evenwicht want we onderscheiden ons door de hoge graad van afwerking en de ontzorging die we de klant bieden, maar anderzijds worden er waar mensen aan de slag zijn fouten gemaakt.  Het blijft dus wel wat trial and error soms."

"Wat onderscheidt u als KMO van de grote bouwbedrijven?"

Jo Beneens: "Grote geïndustrialiseerde bouwbedrijven hebben heel grote werken waar de projectleider continu op de werf aanwezig moet zijn. Zij hebben dan ook zowel een project- als werfleider, maar onze werfleiders zijn de ploegbazen zelf eigenlijk. De projectleiders hebben vijf à zes werken tegelijkertijd lopen. Ze moeten dan ook overal aanwezig zijn en vergaderingen opvolgen. Als er een nieuwe werf is, wordt dit opgemeten door de ploegbaas zodat hij weet wat er moet gebeuren. Hij zet dan zijn ploeg aan het werk en werkt zelf ook even hard mee. Dit blijkt goed te werken. Het duurt bij ons zo’n vijf à zes jaar vooraleer iemand ploegbaas zou kunnen worden, want ze moeten voldoende vakkennis hebben. De projectleiders krijgen veel autonomie en hebben wel wat  werkstress, maar daartegenover staat dat ze een uitdagende en goed verloonde job hebben en ze kunnen altijd terugvallen op de collega’s."

"Is het de moeite waard om in te zetten op meer zelfsturing in uw teams?"

Jo Beneens: "Ik vind de voordelen van onze manier van werken met een schakel minder, veel groter dan de nadelen. Door kort op de bal te spelen winnen we dikwijls waardevolle tijd in de planning en is ook de bouwheer tevreden. Verder kunnen we onze projectleiders die echt wel een knelpuntberoep vormen efficiënter laten werken op meerdere werven. We hebben eigenlijk geen specifieke werfleider meer nodig nu de ploegbazen die rol delen met de projectleider. Uiteindelijk is dit toch ook wel een efficiëntiewinst maar dan een die tegelijk ook voor de klant een voordeel biedt. Een win-win dus."

Bekijk hier het filmpje dat gemaakt werd naar aanleiding van dit event.